Nawigacja

Aktualności Rekrutacja klasa I Szkoły Podstawowej Rekrutacja Oddział Przedszkolny O szkole Zajęcia pozalekcyjne Sale i wyposażenie Wyprawka i podręczniki Projekt "Wiślana Szkoła" Jadłospis Grono Pedagogiczne Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny Szachy Ekologia wspólna sprawa

Szkoła Podstawowa Nr 351

Ekologia wspólna sprawa

Projekt „Ekologia wspólna sprawa – konkurs dla uczniów klas II i III wolskich szkół podstawowych” otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Organizator zadania

Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

 

Okres realizacji zadania

1 marca 2017 r. – 30 czerwca 2017 r.

 

Cel zadania

Aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz budowanie postaw ekologicznych, poprzez:

1)      propagowanie wiedzy przyrodniczej oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród społeczności szkolnej, dzieci i rodziców przy zastosowaniu różnorodnych form przekazu m.in.: plastycznej, plastyczno-przestrzennej, technicznej i sportowej,

2)      wychowywanie dzieci w duchu poszanowania przyrody,

3)      budowanie postaw proekologicznych poprzez praktyczne poznanie różnorodności biologicznej, uświadamianie zagrożeń wynikających ze zmian klimatu oraz podniesienie świadomości dotyczącej ochrony gatunków chronionych.

 


Charakterystyka projektu

W Konkursie weźmie udział 144 uczniów z klas II i III sześciu szkół podstawowych z terenu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, tj.:

·        SP Nr 63 im. Zawiszy Czarnego, ul. Płocka 30, 01-148 Warszawa,

·        SP Nr 148 im. Hugona Kołłątaja, ul. Ożarowska 69, 01-408 Warszawa,

·        SP Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej, ul. Ogrodowa 42/44, 00-876 Warszawa,

·        SP Nr 234 im. Juliana Tuwima, ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa,

·        SP Nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37, 01-106 Warszawa,

·        SP Nr 351 w Zespole Szkół Nr 122, ul. J. Olbrachta 48/56, 01-114 Warszawa.

 

Zadanie przeprowadzone zostanie zgodnie z REGULAMIN_Ekologia_wspolna_sprawa.doc

Konkurs obejmował będzie 4 następujące kategorie tematyczne (2 kategorie indywidualne: pkt 1-2 i dwie kategorie grupowe: pkt 3-4):

1)     Kategoria plastyczna „Zmiany klimatu” - prace plastyczne będą wykonane przez uczniów samodzielnie pod okiem nauczyciela, dowolną techniką: rysowane kredkami lub malowane farbami, w formie wycinanki, wyklejanki lub poprzez połączenie wymienionych technik, format A3;

2)     Kategoria plastyczno-przestrzenna „Gatunki chronione” - prace będą wykonane przez dziecko i rodzica/opiekuna prawnego z materiałów plastycznych np.: glina, modelina, plastelina, masa solna, masa papierowa lub materiałów wtórnych w formie figury przestrzennej przedstawiającej gatunek zwierzęcia chronionego wraz z krótką charakterystyką nt. zwyczajów, występowania, liczebności gatunku;

3)     Kategoria „Wiosenny wolski zielnik” – prace wykonane będą na podstawie bioróżnorodności wolskich parków – 4 osobowe zespoły z każdej szkoły wykonają zielnik z max 16 gatunków drzew i krzewów, traw nie objętych ochroną prawną, zebranych w parkach na terenie dzielnicy Wola.

4)     Kategoria „Turniej ekologiczno-sportowy” - uczestnicy  konkursu wezmą udział w teście z wiedzy ekologicznej oraz w konkurencjach sportowych.

 

W ramach Konkursu przewiduje się nagrody:

1)      nagrody rzeczowe i dyplomy dla dzieci za zajęcie I, II i III miejsca w kategoriach indywidualnych I i II - łącznie 6 laureatów;

2)      nagrody rzeczowe i dyplomy dla szkół za zajęcie I i II miejsca – łącznie w III i IV kategorii grupowej (punkty z obu kategorii sumują się).

 

 

Do dnia 30.06.2017 r. odbędzie się gala finałowa, w ramach której:

- przeprowadzony zostanie turniej ekologiczno – sportowy z kategorii IV,

- oficjalne podsumowanie, zakończenie Konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów,

- zwiedzanie wystawy przedstawiającej prace wykonane w kategoriach I - III.

 

Nagrody zakupione dla szkół będą wykorzystywane m. in. do dalszej edukacji ekologicznej dzieci, kształtowania aktywnej postawy w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Natomiast nagrody indywidualne pomogą rozwijać zainteresowania dzieci oraz zwiększą atrakcyjność konkursów.

 

 

Kontakt

  • Zespół Szkół Nr 122 Gimnazjum Nr 51 im. Bolesława Prusa, Szkoła Podstawowa Nr 351 w Warszawie
    ul. Jana Olbrachta 48/56 01-111 Warszawa
  • 022 836 64 18

Galeria zdjęć

Mapa