Nawigacja

Sami o sobie Pracownie Rada Rodziców Bolesław Prus - nasz patron Patron Związki Prusa z Warszawą

Gimnazjum Nr 51

Sami o sobie

Nasza szkoła jest położona w centrum osiedla, z dala od ruchliwych ulic. Od września 2012 Gimnazjum dzieli budynek ze Szkołą Podstawową Nr 351. Od roku 2013 szkoły tworzą Zespół Szkół nr 122.

Jesteśmy szkołą bezpieczną, przyjazną i twórczą, gdzie każdy uczeń może rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Naszym głównym celem jest stworzenie jak najlepszej atmosfery sprzyjającej zdobywaniu wiedzy i umiejętności zapewniających powodzenie na kolejnych etapach edukacyjnych.

Kameralność, mniejsze zespoły klasowe powodują, że nasi uczniowie nie są anonimowi i nauczyciele mają możliwość indywidualizacji pracy i pochylenia się nad każdym z wychowanków, stymulując jego rozwój. Uczniowie pod kierunkiem profesjonalnej kadry kształtują postawę samodzielności w zdobywaniu wiedzy. Uczą się odpowiedzialności, szacunku dla siebie i innych. Stają się tolerancyjni, otwarci i wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka. Nabywają umiejętności potrzebnych na rynku pracy: m.in. autoprezentacji, współpracy z mediami.

Realizujemy programy i projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji użyteczności publicznej. Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego, który ułatwia współpracę szkoły z rodzicami. Jesteśmy szkołą jednozmianową. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Szkoła systematycznie wzbogaca i unowocześnia bazę dydaktyczną, która pozwala uatrakcyjnić realizację programu. Staramy się urozmaicać ofertę edukacyjną dla uczniów zarówno poprzez wprowadzanie różnorodnych zajęć dodatkowych, jak też organizowanie wyjść i wycieczek tematycznych.

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 351 im Bolesława Prusa w Warszawie
    ul. Jana Olbrachta 48/56 01-111 Warszawa
  • 022 836 64 18

Galeria zdjęć

Mapa